Forårssæsonen 2020 starter uge 14

 

Sæsonen består af 8 lektioner for alle voksenhold og 10 lektioner for alle børne-/ungdomshold.

 

Alle elever skal være tilmeldt senest 2. lektion. Tilmelding kan ske online via www.lb-dans.dk under selvbetjening. Tilmelding er åben. 

 

Priser Forårssæson 2020:

 

  • Pris pr. enkeltperson på ét børne-/ungdomshold 10 x 45 minutter – 725kr. 
  • Pris pr. enkeltperson på ét Børne-/ungdomshold 10 x 60 minutter– 750kr.
  • Pris pr. enkeltperson på standard/latin turneringshold 10 x 120 minutter – 1500kr.
  • Pris pr. par på voksenhold 8 x 50 minutter – 1044kr. 
  • Pris pr. enkeltperson på jazz-/funkhold 8 x 60 minutter – 600kr.
  • Pris pr. enkeltperson på Latin Rhythms 8 x 45 minutter – 580kr.
  • Pris pr. parn+1 voksen på mor-/far-barnhold 10 x 30 minutter - 625kr.

 

Priserne er inklusiv Koda-/Gramexafgifter.

Der ydes 10% søskenderabat ved deltagelse på flere hold. Det første hold betales altid til fuld pris. Efterfølgende hold bliver trukket med 10% rabat. 
Undervisningen må ikke videregives.  
 
 
Vedrørende udmeldelse
I tilfælde af udmeldelse effektueres udmeldelsen først, når LB-DANS modtager en skriftlig udmeldelse. Vigtigt! Udebliver du/I fra undervisningen, uden udmeldelse, betragtes du/I stadig som tilmeldt.
Indbetalt kontingentet kan ikke tilbagebetales.
Endvidere skal evt. restance betales til LB-DANS.
 
Ved sæsonens udløb ophører medlemskabet automatisk.
 


LB Dans - Kommende arrangementer


Se kalender

LB Dans - Events

LB Dans v/Marie Krogager - Hans Egedes Vej 6 - 7000 Fredericia - Tlf. 42569728